BRAK PRACOWNIKÓW
TO POWAŻNY PROBLEM DLA BIZNESU W POLSCE!

Slider

Praca dla Ukraińców

Ponad 30% firm w Polsce miało w ostatnich miesiącach problem ze znalezieniem pracowników z Ukrainy i nie tylko – zatrudnię Ukraińców. Brakuje przede wszystkim pracowników niższego szczebla do przyuczenia do pracy na produkcji w logistyce i pracach pomocniczych. Trzech na czterech pracodawców obawia się, że nie będzie w stanie utrzymać obecnej kadry. Aż 68 proc. firm czuje presję płacową ze strony pracowników, a co trzeciego przedsiębiorcę niepokoi wzrost kosztów zatrudnienia. Są regiony i branże, gdzie wyczerpane zostały wszystkie rezerwy pracownicze, gdzie bezrobocie bliskie jest zera, rynek pracowników jest wydrenowany, a warunki płacy dyktują pracownicy.
Z uwagi na negatywne tendencje demograficzne w Polsce i starej Europie te problemy będą narastały. Pracodawcy nie będą mogli zagwarantować sobie zatrudnienia na oczekiwanym przez nich poziomie bez sięgnięcia po nowe zasoby ludzkie. Rosła będzie płaca minimalna, średnia oraz presja płacowa.
Aby w części rozwiązać te problemy warto zaplanować legalne i długoterminowe zatrudnienie pracowników z Europy Wschodniej, przede wszystkim pracowników z Ukrainy. Mają oni bardzo silną motywację, nasze zarobki są dla nich atrakcyjne. Praca dla Ukraińców w Polsce oznacza poprawę sytuacji ich rodzin i stanowi interesującą perspektywę życiową na przyszłość, dlatego agencje pracy dla Ukraińców zachęcają pracodawców do zatrudniania w swoich firmach naszych wschodnich sąsiadów.

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy lub z innych państw Europy Wschodniej, przez różnorodne agencje pracy dla Ukraińców, oznacza konieczność organizacji całego procesu: skutecznej rekrutacji, legalizacji pobytu cudzoziemców, ich zatrudnienia i utrzymania przez cały okres zatrudnienia (zastępowalność pracowników zgodnie z przepisami prawa). Organizując pracę dla Ukraińców, pracodawcy powinni zagwarantować pracownikom mieszkania i warunki do życia na normalnym poziomie oraz zapewnić im stałą opiekę i pomoc.

Ten żmudny i wymagający stałego monitoringu proces realizowany jest w zmieniającym się otoczeniu prawnym z uwagi na zmiany w prawie polskim, prawie Unii Europejskiej oraz prawie państw Europy Wschodniej.
Dlatego przygotowaliśmy prosty i ekonomicznie uzasadniony model działania, w którym EWPARTNERS, jako agencja pracy dla Ukraińców (pracownicy z Ukrainy agencja), bierze odpowiedzialność za organizację całego procesu załatwiania pracy dla Ukraińców i finalnie dostarcza pracowników z Ukrainy gotowych do rozpoczęcia pracy.