EAST-WORKING PARTNERS

Slider
W EWPARTNERS doskonale wiemy, że firma może odnieść sukces tylko wtedy, gdy pracuje na niego odpowiednio dobrany i zmotywowany zespół. To ludzie stanowią o wartości przedsiębiorstwa i to oni nas inspirują.
Śledzimy trendy i monitorujemy aktualną sytuację na rynku pracy, co pozwala nam prowadzić aktywne i skuteczne działania w kraju i za granicą.
Ewaluacja
Wspólnie definiujemy Twoje potrzeby w obszarze zatrudnienia
Ocena potrzeb firmy w obszarze zatrudnienia
Ilość i rodzaj pracowników
Ustalenie poziomu wynagrodzenia pracowników i kosztów ich zatrudnienia w całości
Optymalizacja kosztów zatrudnienia
Wybór efektywnego modelu zatrudnienia – praca tymczasowa, outsorcing, B2B
Otwarcie zlecenia rekrutacyjnego
Zastępowalność
Utrzymujemy zespół pracowników na oczekiwanym przez Ciebie poziomie
Monitoring statusu prawnego pracowników
Aktualizacja i prolongata pozwoleń na pobyt i pracę
Monitoring w miejscu pracy i planowa ewaluacja pracowników
Zastępowalność pracowników w sytuacji ich wyjazdu z Polski
Wynajem/organizacja mieszkań dla pracowników
Opieka naszych rezydentów nad pracownikami
Współpraca z administracją samorządową i państwową w Polsce i za granicą oraz
placówkami konsularnymi i ambasadami RP i państw Europy Wschodniej.
Rekrutacja
Rekrutujemy pracowników do Twojej firmy
Rekrutacja w języku ojczystym pracownika przez nasz dwujęzyczny zespół
Weryfikacja formalna kandydata w Polsce i za granicą
Spotkanie z kandydatem na Ukrainie i na skypie
Decyzja o wyborze i zatrudnieniu kandydata
Legalizacja statusu prawnego kandydata
Organizacja przyjazdu kandydata do Polski
Zatrudnienie i rozpoczęcie pracy.